Bông Sen Vàng

Giới thiệu truyện:

Bông Sen Vàng - Sơn Tùng Từng giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất chảy về một hướng mới thành suối thành sông. Biết bao nhiêu giọt nước nhỏ họp lại mới thành biển cả. Một pho tượng hay một lâu đài vững chắc mới đứng vững được. Nhưng người ta dễ nhìn thấy pho tượng và lâu đài mà không chú ý đến cái nền. Như thế là chỉ thấy cái ngọn mà quên mất cái gốc. Hồ Chí Minh @-blackkitten- @_charlottelurk Truyện đã ngừng xuất bản

Danh sách chương: