Boss Của Tổng Tài

Giới thiệu truyện:

[Trích đoạn] "Em từng giúp anh từ một tên quái nhân trở thành tổng tài đào hoa như ngày hôm nay.. Như vậy cũng có nghĩa là Thiên Ân em chính là tất cả của anh." "Hạo Nhiên anh đúng là một tên khốn !" "Vậy em có đồng ý lấy một tên khốn như anh không ?" ------- Boss Của Tổng Tài Author: Lãnh Thiên Tuyết

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: