[BSD] Eternity.

Giới thiệu truyện:

The Shooting Star, sao chổi. Năm trăm năm xuất hiện một lần, mang theo một viên đá gọi là Dị Năng Thạch, có quyền năng ngang The Book. Một nghìn năm thả rơi viên đá một lần, địa điểm rơi có thể dự đoán trước. Năm nay rơi ở Yokohama. Tittle: Eternity. Author: Tiên Vương Mộng Original idea: Akani2576 Pairing: AHAHA ĐÂY LÀ NON-CP ĐÓ CÓ TIN KHÔNG AHAHA TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG PHẢI RỒI AHAHA Summary: Sao rơi, người đợi. Category: ┐('д`)┌ Status: On-going.

Danh sách chương: