btd*hđc | Mỗi Ngày Một Cách Yêu Chinh Chinh.

Giới thiệu truyện:

Author: Clairdelune Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi. Pairing: Bùi Tiến Dũng × Hà Đức Chinh. Rating: Chưa rõ nữa :) Status: Đang tiến hành. . Vì quá thích cặp này :) 24/02/2018 - #84-fanfiction 26/02/2018 - #52-fanfiction 28/02/2018 - #45-fanfiction 01/03/2018 - #33-fanfiction 02/03/2018 - #32-fanfiction 03/03/2018 - #26-fanfiction 06/03/2018 - #15-fanfiction 17/03/2018 - #11-fanfiction 18/03/2018 - #10-fanfiction 22/03/2018 - #9-fanfiction 24/03/2018 - #7-fanfiction

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: