bts ¦¦ «broken glass»

Giới thiệu truyện:

< Jungkook sợ tiếng thủy tinh vỡ. > _ngược_ •Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc quyền sở hữu của tôi. Viết với mục đích giải trí phi lợi nhuận. •Rating: M •Pairing: Non-Pairing •Warning: Character Death, Self-injury _ngược_ beta-er: @smokyheiz

Danh sách chương: