[BTS] Đoản văn VKook

Giới thiệu truyện:

•Tuyển tập đoản văn/oneshot VKook ❤️ •Author: @chouknix •Một số chap có cảnh H, không thích vui lòng clickback. •Nếu bạn đang buồn, hãy để [Đoản văn VKook] của Chou rót mật vào con tym bạn ❤️

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: