[BTS] truyện kinh dị nhà BTS

Giới thiệu truyện:

Cho mình xl nha m. Ng mình sẽ thay đổi câu truyện. Câu truyện nói về một gia đình luôn luôn bị những hồn ma quấy rối ,gia đình có 7 người con trai vâng là các Anh nhà Bàng Tán sô nhơn đa (mình ghi có xúc phạm gì thì cho mình xl nha) ,7người họ sẽ bị quấy rối bởi hồn ma và tất nhiên họ sẽ không biết chuyện gì cả, họ sẽ phải chuyển nhà chuyển tút xá này kia thôi. Kamsa m.ng nha iu m. Ng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: