BTS-Truyện xàm xía mọi thể loại

Giới thiệu truyện:

Xàm lắm đừng đọc Đọc rồi xàm cấm kêu Cmt thoải mái Nơi thể hiện trí tưởng tượng phong phú của con au 1 tuần sẽ có khoảng 1 truyện xàm xía xuất hiện. Bộ truyện xàm xía đầu tiên của con au nên ném đá nương tay.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: