btsvelvet • Rules of Survival

Giới thiệu truyện:

Au : Min ... Hãy chạy trốn đi, nếu không bạn sẽ chết. Trong trò chơi này, chỉ có duy nhất một kẻ sống sót.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: