Bùa yêu! (FULL)

Giới thiệu truyện:

Khi mà mọi thứ đã quá muộn màng để bắt đầu lại từ "chương một", tôi tuyệt vọng vì chính sự ủ dột phía sâu trong góc khuất tâm hồn. Tất cả chỉ còn đọng lại hai từ "nếu như". Bookcover by Tro <3

Danh sách chương: