Ca Thần Chi Luyến (Khải Thiên Nguyên Thiên Chuyển Ver 3P) 凯璽源

Giới thiệu truyện:

Thể loại: xuyên không, cổ trang, nhất thụ lưỡng công, thụ bá đạo, công sủng thụ, HE Biên tập: Fuyu Đây là một câu chuyện xưa của một ngôi sao ca nhạc đã xuyên qua thời gian và không gian. ~chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, thỉnh không mang ra ngoài~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: