Taehyung | Cả Thế Giới Của Anh | long imagine

Giới thiệu truyện:

highest rank #8 fanfic main: Kim Taehyung + starring: Min Yoongi " 5 năm qua, không ngày nào tôi không nhớ đến em! Còn em thì cứ trốn chạy giữa biển người.. " " Nơi Seoul tấp nập.. Mình gặp lại nhau! " - © stacy / long fic - Taehyung x You <H included> - Vui lòng không mang đi đâu or chuyển ver mà không có sự cho phép của tác giả ❌

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: