Các phu quân không dễ chọc

Đăng bởi: mannhi0123

Cập nhật: 24-05-2018

Tag:#21#hh#np#siêusắc#sung


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Nhan Nhứ Nhứ, khuynh quốc khuynh thành, nghịch ngợm gây sự, bị nam sắc viện hoặc, cuối cùng rơi vào bị chúng "Lang" sinh nuốt sống lột kết quả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: