[Cake Team] Review Shop

Giới thiệu truyện:

Cảm nhận, nhận xét là những điều cần thiết cho mọi tác phẩm. Bạn cần những lời nhận xét thật lòng ? Bạn cần biết ưu điểm và khuyết của truyện ? Review Shop chúng tớ luôn chào đón các cậu.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: