✧ cảnh hoàng | ái thương.

Giới thiệu truyện:

giữa chốn hồng trần này, liệu có người thật lòng? ✘melodyouth ✘dã sử; Trần Thái Tông x Lý Chiêu Hoàng.

Danh sách chương: