trần thái tông & lý chiêu hoàng ✦ ái thương

Giới thiệu truyện:

ta vì chàng, bỏ quên cả giang sơn. chàng vì ta, bỏ mặc cả thiên hạ.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: