ChanBaek | Rừng Tự Sát Ở Đâu? - DanBii

Giới thiệu truyện:

- Tác giả: DanBii "Xin hỏi rừng tự sát ở đâu?" "Ở bên kia!" "Cảm ơn! Cậu đã sẵn sàng đến rừng tự sát chưa? Người thứ 11?"

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: