ChanBaek |Hoàn| Rừng Tự Sát Ở Đâu? - DanBii

Giới thiệu truyện:

"Xin hỏi rừng tự sát ở đâu?" "Ở bên kia!" "Cảm ơn! Cậu đã sẵn sàng đến rừng tự sát chưa? Người thứ 11?" Author: DanBii Cover story is taken from: lost7 ❌NOTE: NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, KHÔNG MANG FIC ĐI BẤT CỨ ĐÂU NẾU NHƯ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Fic được đăng tải duy nhất tại wattpad @DanBii_CBs và www.danbii6104.wordpress.com

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: