ChanBaek[Sinh Tử Văn] Truy Phu: Nắm Lấy Tay Em

Giới thiệu truyện:

CHANBAEK TRUY PHU: NẮM LẤY TAY EM --Sannie -Chúng ta đã thân quen rồi ha, chắc không cần nhắc lại motif đâu ha. Tuy nhiên, truyện này vẫn có ngược một chút nhiều hơn những chuyện khác nhé. -Truyện cẩu huyết, thể loại thuộc nhiều người ghét, văn phong lỗi thời, tính cách nhân vật chung chung. Hãy đừng đọc nếu không thích. -Don't take it out. Enjoy~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: