Chạy Đâu Cho Thoát (Hopemin ver)

Giới thiệu truyện:

Tên tác phẩm: Chạy Đâu Cho Thoát (Hopemin ver) Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Thể loại: Ngôn tình, hiện đại Đây là phần tiếp theo của truyện Này, Chớ Có Làm Loạn (Yoontae ver) mà mình đã chuyển ver trước đó. __________________ Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng mang ra ngoài.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: