Chênh lệch

Giới thiệu truyện:

Dư là một diễn viên nhỏ vì sự nghiệp mà dùng quy tắc ngầm lên giường với một lão vừa già vừa xấu. Chỉ là sau đó, đột nhiên cậu cảm thấy người này không tệ.

Danh sách chương: