| CheolHoon | | JiCheol | - Thế Giới Chỉ Có Đôi Ta

Giới thiệu truyện:

Màu hồng. Tình yêu của em. Của anh. Của chúng ta. Tất cả đều màu hồng. Bản quyền thuộc về Lê Tâm An. Không mang đi chỗ khác. Tớ không nhận bất cứ trường hợp chuyển ver nào hết! Hãy tôn trọng công sức của nhóm!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: