Chia Tay Đi

Giới thiệu truyện:

Thể loại: truyện ngắn, trầm ổn ái thê công, tạc mao tráng thụ, 1×1, HE Sau khi đi xa về Hà Thành Vân bí mật quay về nhà thì bắt gặp cảnh anh chồng của mình đang lên giường với người con trai khác, hai người choảng nhau một trận rồi chia tay... Ơ mà chia thật sao, đã nói ra nước ngoài lĩnh giấy chứng nhận mà?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: