Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Twentine

Giới thiệu truyện:

[Mình thấy hay nên chép từ web truyenfull.vn ạ. Lần đầu đăng truyện khó tránh khỏi sai sót, mong được giúp đỡ 💓] Tác Giả: Twentine Quốc vương của tôi! Là bề tôi trung thành của anh, tôi nguyện vì anh phất cờ cổ vũ, cũng nguyện vì anh tử chiến sa trường.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: