[ Chiến Bác ] [Khoan Bác ] Lỗi Ở Yêu Thương ( chuyển Ver )

Đăng bởi: VuongNgocPhuong

Cập nhật: 03-10-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Author : Tiểu Hách Shortfic : Chiến Bác ( Tiêu Chiến × Vương Nhất Bác ) . Khoan Bác ( Lưu Hải Khoan × Vương Nhất Bác ) Thể Loại : minh tinh, giải trí, ngược tâm, ngược thần ( H ),OOC Tình Trạng Gốc : đã hoàn - ( mị sẽ cố lếch theo ) Lời Tác Giả : vì nhân vật trong truyện là diễn viên nên sẽ cho nhân vật nhận vai trong Song Trình ( chỉ một số cảnh thôi ) ....................... mị đã xin bạn Tác Giả để đc Chuyển Ver :)) nhưng Tác Giả chưa trả lời :( nên mị Chuyển Ver đại ^^ nếu Tác Giả tbây đc mờ hem đồng ý thì mị sẽ tháo xuống. Lưu Ý : Bác là THỤ và quan trọng hơn là mị hem nhận gạch đá >.< ai cả thấy đc thì vào nếu hem mời di giá :)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: