[ChinhxDũng] Năm ấy chúng ta mười bảy tuổi

Giới thiệu truyện:

Couple: Dũng x Chinh Tôi sẽ viết theo style thanh xuân vườn trường, tôi ưa ngọt nên truyện sẽ rất ngọt. Tôi chỉ mới tập tành thôi nên mọi người có gì cứ việc nhận xét, sẽ tiếp thu tất cả ý kiến của mọi người. Nếu rảnh mỗi ngày sẽ ra 1 chap, 2 chap tùy tâm trạng haha

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: