Cho anh, một con đường về trái tim em.

Đăng bởi: tampham2k4

Cập nhật: 03-09-2018

Tag:#pokemon#red#yellow


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Truyện như hình. tao sẽ mô tả ngắn gọn Anh R thích chị B, anh G biết chạy qua giành, chị Y thích anh R, sao khi G giành lại chị B, anh R mới biết mình thích thoáng qua chị B nhưng anh nhận ra anh yêu chị Y khi chị ấy cười mất rồi. Thật ngắn gọn, lộ cmn lun cái truyện rồi.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: