chờ em 18 - Celia Nguyễn

Đăng bởi: trangmoc04

Cập nhật: 29-12-2016


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Năm mười lăm tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là bạn của anh trai tớ". Năm mười bảy tuổi, tôi giới thiệu với bạn bè mình: "Anh ấy là anh trai của tớ. Đúng vậy, tớ có hai người anh trai." Năm hai mươi tuổi, tôi đã có thể hét to lên với cả thế giới rằng: "Anh ấy chính là bạn trai của tôi."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: