Chồng Quỷ [P2]

Đăng bởi: luctruclam

Cập nhật: 29-05-2018

Tag:#1x1#dammy


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Cốt truyện: Trần Hy Tác giả: Lục Trúc Lam Rating: 18+ Thể: 1x1, sinh tử văn, He, ngược ( ít thôi) Truyện có yếu tố phi lý ( công là quỷ, thụ là người, thụ bị chơi đến mang thai) ❌Vì một số lí do nhỏ nên mình sẽ sửa lại cốt truyện một chút ###Ai không đọc được đam, H xin vui lòng click back### ###Không mang truyện ra khỏi Wattpat của mình, nếu lấy = xin###

Danh sách chương: