Chửi nghệ thuật

Giới thiệu truyện:

Ahihi. Hàng sưu tầm thui a. Em nghĩ được ra, em là thánh. Chửi theo bài bản, sách vở, văn hóa, văn minh.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: