chút buồn nhẹ tênh.

Đăng bởi: -cincin

Cập nhật: 24-02-2019

Tag:#poems


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

"cho tình khỏi lênh đênh cho ai không quên lãng cho lòng thôi khắc khoải cho năm rộng tháng dài."

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: