Chuyện ma quái ở bệnh viện Đồng Hoa

Đăng bởi: Greencrab

Cập nhật: 23-07-2012


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Mỗi thành thị đều có tội ác và chú oán không thể tiêu trừ, nơi chúng tụ tập chính là huyệt của thành thị đó.

Danh sách chương: