Chuyển sinh sang thế giới khác với nhân vật trong game

Giới thiệu truyện:

Một thanh niên số nhọ đang trên đường từ trường về nhà dẫm phải vỏ chuối ai đó ném té sml đúng lúc ông thần khởi nguyên đang rảnh rỗi sinh nông nỗi nghịch sét đánh ngay chỗ main bị té.

Danh sách chương: