Chuyện Thường Ngày Của Đờ

Giới thiệu truyện:

Đây cũng như là một cuốn nhật kí ghi chép những chuyện tào lao của tui or những chuyện hư cấu tui nghĩ ra or sơm thin ...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: