Chuyện tình Đại Đức

Giới thiệu truyện:

Tổng hợp những khoảnh khắc thật của Đại và Đức Nguyễn Trọng Đại x Phan Văn Đức 03 x 14 Có cả những mẫu truyện linh tinh mình viết nữa :") Đây là thế giới tưởng tượng của mình, trừ mấy khoảnh khắc thật được ống kính ghi lại thì tất cả những cái khác đều là tưởng tượng.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: