[Chuyển ver Bobbin/DoubleB] Hiệp định 30 ngày làm gay

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: Hiệp nghị giảo cơ 30 thiên Tác giả: Lâm Tri Lạc Thể loại: đam mỹ, hài hài, tưng tửng, sến lụa =)), 1×1, HE Chuyển ver: Thuwwww Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Chưa hoàn Couple gốc: Trương Linh Dật - Vương Nghiễm Ninh Couple chuyển ver: Kim Trí Nguyên - Kim Hàn Bân -Chỉ vì thấy bộ này hay, nên muốn chuyển ver về chiếc thuyền nho nhỏ đang chèo sẵn tiện đọc offline luôn. Vì chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả lẫn người edit, thỉnh cầu không đem đi lung tung...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: