[ ⓒⓗⓤⓨⓔⓝⓥⓔⓡ ] ⓑⓐⓝⓖⓣⓐⓝ ◇ ⓑⓛⓐⓒⓚⓟⓘⓝⓚ | ⓗⓞⓝⓔⓨ ⓞⓕ ⓣⓞⓣⓐⓛ

Giới thiệu truyện:

"em là thư ký kiêm phu nhân của tôi!! - bangtan said!! "thư ký thôi không làm phu nhân đâu!!" - blackpink said!! - Đã xin chuyển ver từ @_Kaen_Gartion_!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: