[ Chuyển ver ] Đại bảo bối của Jeon tổng ( BangPink )

Giới thiệu truyện:

- Đã xin chuyển ver từ bạn tác giả @_Kaen_Gartion_!! - Mong sẽ được mọi người ủng hộ như 2 truyện 'BangPink' và 'BTS✖️WANNA ONE'!! 🍃Mía🍂

Danh sách chương: