[ Chuyển Ver ] [ ĐM ] [ Ngược ] [ KookMin ] Tôi Đã Chết Rồi !

Đăng bởi: JennyUyn0

Cập nhật: 10-07-2018

Tag:#dammei#kookmin


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên Gốc : 我已经死了 Tác Giả : Mộng Thường Uyển Thể Loại : U linh thụ vs mất trí nhớ công, ngược công, tình hữu độc chung, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành Couple Chính : Quý Ngôn & Tần Vị Couple Chuyển Ver : Tuấn Chung Quốc x Phác Chí Mẫn ( Jungkook x Jimin ) Edit: Diễm Thiếu (D3) Beta : Ka Tình trạng bản gốc : Hoàn Chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả. Mong mọi người đừng mang ra ngoài. . . . . . . . . . . . . Văn Án Chí Mẫn đã chết. Không hiểu sao trở thành một du hồn. Không nghĩ tới lúc sống đã dây dưa không rõ, đến khi chết còn muốn dằn vạt nhau không ngừng. Chỉ tiếc là -- Cuộc đời của người kia còn rất dài. Còn nhân sinh Chí Mẫn, đã kết thúc.

Danh sách chương: