[ Chuyển Ver ] [ Dũng x Chinh x Dụng ] Lặng Thầm Yêu [Hoàn]

Giới thiệu truyện:

Tác giả : YouKi Coup Chính: Nam WooHyun x Kim SungGyu Coup EDIT: Bùi Tiến Dũng x Hà Đức Chinh ---------------------------------------------- Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả Ú rất thích tác giả này vì chị ấy có rất nhiều FIC hay tuy giờ chị đã không viết FIC nhưng mong 1 ngày nào em sẽ được đọc FIC từ chị

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: