Chuyển Ver ( Faker - Peanut ): Baba Đây Rồi !!

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Izumina Đọc TruyệnTác giả: HaiiYangg (Bạch Gia ) Thể loại: ôn nhu bá đạo công x ngây thơ ngốc manh thụ Văn án: Em thụ ngủ gật trên xe buýt, gối thấy lên người anh công,chảy dãi,nói mơ "Ba Ba ơi cứu con~~~" Công: " Ba Ba đây con"Em thụ tỉnh giấc, chạy lao xuống xe đến trường. Hôm sau, khi đang đến trường,có người gọi em: "Đợi Ba Ba với" Quay ra anh công gọi mình =))) PS: bộ này tác giả chỉ viết đến chương 4 rồi ngừng không viết tiếp,có bạn tác giả khác thích bộ này nên viết tiếp. --• Đã được đồng ý của tác giả •--

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: