[CHUYỂN VER][KookTaeYoonMinHope] Dục Mãn Hạnh Lâm

Giới thiệu truyện:

Tác giả : Vạn Diệt Chi Thương Thể loại : Đam mỹ, nhất thụ đa công, đại thúc thụ, anh tuấn công bình phàm thụ, hiện đại đô thị, ngược tâm, ngược thân Rating : NC-17 Độ dài: 63 chương Nội dung : Trịnh Hạo Thạc - một bác sĩ đi từ vùng quê nghèo lên thành phố....tìm vợ (đã bỏ nhà ra đi), chẳng may gặp phải ba tên lang sói, cộng thêm tên sắc lang bạn cũ.

Danh sách chương: