[Chuyển ver] [ KrisTao] Tiểu hồ ly pk Đại ca sói xám

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lam Yên Hiểu Nguyệt Thể Loại: Võng du, HE Chuyển ver: Shin_Vernon Bản gốc: Full ( 116 chương) Bản chuyển: lết ^^ ( 5 chương / tuần) BẢN CHUYỂN CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, CHỈ ĐỂ PHỤC VỤ CÁC SHIPPER. ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD !!!! TRUYỆN CHUYỂN VER SANG ĐAM MỸ, BẠN NÀO KHÔNG THÍCH HAY KÌ THỊ NAM - NAM HAY KRISTAO XIN CLICKBACK. SHIN CẢNH BÁO TRƯỚC RỒI NÊN ĐỪNG ĐỌC XONG MỚI CMT CHÊ BAI NÀY NỌ. I DON'T CARE ! OK ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: