[Chuyển ver][Longfic/Got7][BNior/JJ ProJect] Tống hồ nhập lang khẩu

Giới thiệu truyện:

Title: Tống hồ nhập lang khẩu (Tống hồ vào miệng sói) Author: Thiên Nham Pairing: Bnior, có chút Markson Rating: chắc 15+ trở lên Thể loại: Huyễn huyễn, bá đạo lang vương công, đáng yêu hồ ly thụ, công sủng thụ, sinh tử văn, H văn, nhất thụ nhất công, HE Lưu ý: Truyện chuyển ver đã có sự đồng ý của tác giả, đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình. Ai muốn chuyển ver, edit hay cover gì đó thì có thể đi hỏi ý kiến của tác giả. Nội dung: Đọc thì biết...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: