[Chuyển Ver][NielWink] Ông Chồng Lớn Tuổi.

Giới thiệu truyện:

Kang Daniel x Park Jihoon Tác giả: Hoahongnohoa Để trả ơn sự chữa trị tận tình của bác sĩ Kháng Nghĩa Kiện, ông nội Phác Chí Huấn đã đem ý gả đi... High Ranking: #60 thể loại Fanfition. Chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: