[Chuyển ver] [Seventeen Couple] Một hai phần hai mươi tư

Giới thiệu truyện:

Tác giả: Lữ Thiên Dật Thể loại: Đam Mỹ Nguồn: sadaharuu.wordpress.com Trạng thái:Full Edit: Kogi & Dâm nữ. Thể loại: hiện đại, đa nhân cách, 1×1, HE. Một con người chỉ có một bộ mặt nhưng anh công này lại có hơn hai mươi tư bộ mặt. Mang trong người hai mươi tư nhân cách khác nhau. Đáng nói ở đây là một vấn đề quan trọng gì phải thảo luận hai mươi tư lần. Bữa sáng ăn gì, cần hai mươi tư người thảo luận bỏ phiếu để quyết định. Một hôm, anh gặp một bác sĩ tâm lý gà mờ... CP1: 24 nhân cách công x bác sĩ tâm lý thú ăn mộng thụ CP2: Ngốc moe ác quỷ công x uống nước lã cũng béo thụ CP3: Lạnh lùng trợ lý công x thỏ trắng trợ lý thụ TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. MÌNH LÀM VỚI MỤC ĐÍCH PHI LỢI NHUẬN. NẾU CÓ BẤT KỲ ĐIỀU GÌ, CÁC BẠN CÓ THỂ Ý KIẾN VÀ MÌNH SẼ GỠ TRUYỆN. MÌNH CHUYỂN VÌ MÌNH RẤT THÍCH TRUYỆN NÀY.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: