(Chuyển ver) Soonhoon ; Yêu anh

Giới thiệu truyện:

Tên gốc: 恋兄. Tác giả: Chiết Hoa Chi (折花吱) Nhân vật gốc: Hướng Hạo x Hướng Hàm Nhân vật chuyển ver: (Lý) Thuận Vinh x Lý Tri Huân. (Vì bản gốc công và thụ là anh em không cùng huyết thống nhưng vẫn có họ giống nhau nên mình buộc phải đổi Quyền Thuận Vinh thành Lý Thuận Vinh. Xin lỗi vì sự bất tiện này.) Thể loại: Hiện đại, ngụy huynh đệ, niên thượng, đôi bên thầm mến, giả thẳng nam công x thành thật, ngốc nghếch thụ, HE. Tình trạng bản gốc: Hoàn (17 chương + 2 phiên ngoại chính)

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: