[Chuyển ver][TaeGi] Ảnh đế VS Ảnh đế

Giới thiệu truyện:

Thể loại: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi ( Kim Taehyung x Min Yoongi ) Tình trạng bản gốc: Hoàn Tình trạng bản chuyển ver: Hoàn Số chương: 38 chương+5 phiên ngoại+2 tiểu phiên ngoại Văn án vô cùng ngắn gọn là câu chuyện kể về việc một ảnh đế bẻ cong ảnh đế khác... ______________________________ Truyện chuyển ver với mục đích đọc TaeGi của mình, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra ngoài. Nếu các cậu không đồng ý, mình sẽ gỡ xuống ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: