[ Chuyển ver - TaeGi ] Sống Lại Chỉ Để Yêu Em Lần Nữa

Đăng bởi: Shi-MSGS

Cập nhật: 21-02-2017

Tag:#bts#taegi#vga


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Tên Gốc: Trùng sinh chích vi tái ái nhĩ nhất thứ - 重生只为再爱你一次 Tác giả: Nhất cá tiểu bình cái - 一个小瓶盖 Nhân Vật: Vương Đại Hổ x Lý Thanh Nhiên Editor: Thanh Thạch Thể loại: hiện đại, trùng sinh, công sủng thụ, trung khuyển công x lạnh lùng phúc hắc ngạo kiều thụ, ấm áp, 1×1, HE Couple: TaeGi ( Kim Tại Hưởng x Mân Doãn Khởi )

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: