Chuyển Ver (Taennie) Nàng Thê Hung Hãn Của Vương Gia Phúc Hắc

Giới thiệu truyện:

"Cô nương, lần này lại là trùng hợp sao?" Phá hủy đàn của hắn, đoạt của hắn ngọc, trộm sủng vật của hắn, bây giờ còn dửng dưng ngâm mình ở trong nhà của hắn, hành vi khiêu khích năm lần bảy lượt như thế, ước chừng cũng chỉ có đệ nhất thế gia công tử, Kim Tại Hưởng mới có thể bình tĩnh như thế.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: