Cô giáo! Lại là em

Giới thiệu truyện:

Lần thứ nhất giúp đỡ là so số phận, lần thứ giúp đỡ chính là duyên phận và làn thứ ba giúp đỡ là định mệnh. Tình yêu là không có khoảng cách, không giới hạn dù là cô trò đã sao? Chỉ biết quá khứ, hiện tại, tương lai... "Tôi yêu em cô giáo" Thế loại : bách hợp , tình cảm , hiện đại , nghịch cảnh

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: