CỒ KÝ TẦM [BHTT][TỰ VIẾT][DỊ GIỚI] - THẤT TỊCH VI THỜI

Giới thiệu truyện:

Luân Hàm .... Nhìn này , Luân Hàm..... Phía trước , chạm vào nó đi , con đường đó.... Cậu không đơn côi đâu .... Trầm Luân Hàm , một học viên trao đổi tại Học viện Thiên Đô thành phố Ấn Thiên thuộc đế quốc Chiêu Văn . Vừa tròn 15 tuổi và không hề có tài năng thiên bẩm hay hỗ trợ từ gia đình , bằng nỗ lực và cố gắng Luân Hàm từng bước tìm về giá trị cuộc sống của bản thân cô ... tại thế giới này , cường giả vi tôn . Các Khí Giả là những người dùng Tưởng Khí luyện thành sức mạnh , Khí Giả chia ra các cảnh như sau : Sơ cảnh , Địa khí cảnh , Thiên khí cảnh , Nguyên khí cảnh , Vương khí cảnh , Linh khí cảnh , Luân khí cảnh , Hồi giới cảnh , Tạo giới cảnh và Hình Cảnh . Các cảnh chia ra cửu tinh , chuyển thành sức mạnh . Khí Tưởng Kỹ là các kỹ năng dù Tưởng khí tôi luyện tạo hình thành nguồn sức mạnh của chiêu thức , Khí Tưởng Kỹ có cái loại : Thuần kỹ , Dị kỹ . Mỗi loại đều chia ra các bậc : Nhất phẩm đến cửu phẩm hoặc phẩm cấp cao hơn nữa nhưng chưa từng được biết đến . Ấn Khí , những khí hiệu về sức mạnh riêng , rất hiếm thấy . Ấn Khí chia ra ba loại : Long , Lang , Hùng . Và mỗi loại có các hệ : Hỏa , Thủy , Mộc , Địa , Thổ , Phong , Quang , Hắc , Lôi , Vô . Ma thú , yêu thú , dị tộc , Thần tộc,nhân tộc , Tinh linh , Ma hồn ...đều cùng sống tại TRUNG TRIỀU THẾ GIỚI .

Danh sách chương: