Có Một Tình Cảm, Chớm Nở Trong Tim

Giới thiệu truyện:

[Oneshort] thân gửi Đ.L.V.A, fighting my girl! Nói cho thằng crush của mày biết cảm xúc của mày đi nào! fic này là giành tặng mày đó❤

Danh sách chương: